Chuyên mục: Oil painting

Oil painting, Tranh sơn dầu, tranh sơn dầu của họa sĩ Nguyễn Thế Nhân, nghệ thuật tranh sơn dầu

Tranh sơn dầu Ven Kênh Nhiêu Lộc - thenhan.net

Tranh sơn dầu Nguyễn Thế Nhân

Tranh sơn dầu Góc quê 31” x 49″ Oil on canvas Kênh Nhiêu Lộc 31.5″ x 23.5″ Oil on canvas Vào khoảng những năm 2007 về trước con kinh Nhiệu Lộc Thị Nghè nếu bạn đã từng đến đó một lần hẳn sẽ không quên được bởi múi vị và cảnh quan của con kênh […]

26/09/2012