san-pham-dieu-khac-phu-dieu-rong3_thenhan.net

Điêu Khắc Phù điêu Rồng

By:
Điêu Khắc Phù điêu Rồng
Năm Thìn, nên hình tượng con rồng rất được trân trọng tôn kính, có khách hàng đặt làm maquette.

Bản phác thảo bằng sáp cứng
Sản phẩm sau khi được sản xuất hàng loạt
Thêm một phác thảo Rồng thăng
Sản phẩm hoàn thành

Comments are closed.