Những góc tre cười - thenhan.net

Những gốc tre cười

By:

Hôm trước, tâm trạng không được vui, thời may có thằng em kêu đi café. Quán tuốt trong hẻm, trang trí bình thường, café bình thường chỉ có bức tường bên hông là coi được, ngự trên ấy là mấy cái gốc tre…cười. Rất mộc mạc, nhưng nhìn kỹ những nhát chạm khắc mạnh mẽ dứt khoát, đẹp phết

Ra về thấy lòng nhẹ bớt. Chắc tại mấy cái gốc tre cười .

thenhan.net


Comments are closed.