Tranh sơn dầu Ven Kênh Nhiêu Lộc - thenhan.net

Tranh sơn dầu Nguyễn Thế Nhân

By:

Tranh sơn dầu

Góc quê
31” x 49″ Oil on canvas

Kênh Nhiêu Lộc
31.5″ x 23.5″ Oil on canvas

Vào khoảng những năm 2007 về trước con kinh Nhiệu Lộc Thị Nghè nếu bạn đã từng đến đó một lần hẳn sẽ không quên được bởi múi vị và cảnh quan của con kênh ngày ấy

Đường ven đô
Oil on canvas

Chênh vênh
Oil on canvas

Thái thế nhân tình
23″ x 15 ” Oil on canvas

Stress
49″x 31″ Oil on canvas

thenhan.net


Comments are closed.