Thẻ: lich su tranh cat

Lịch sử tranh cát

Tranh cát lịch sử hình thành và các biến thể

Tranh cát lịch sử hình thành và các biến thể . Tranh cát (Sandpainting) Là nghệ thuật đổ cát màu, hoặc bột khoáng chất hay tinh thể và các sắc tố khác có nguồn gốc từ tự nhiên hoặc từ chất liệu tổng hợp, chúng được rải, đổ lên  bề mặt nào đó để cho ra […]

25/09/2012