Thẻ: vẽ tranh cát trình diễn

Ve Con cóc

Vẽ trình diễn Con cóc – Toad Drawing demonstration

Vẽ trình diễn – Drawing demonstration – Họa sĩ Thế nhân vẽ trình diễn tác phẩm “Con cóc”  

28/04/2018

avatar Nón Cao Boi2

Vẽ trình diễn…”Con bướm” !!!

Vẽ trình diễn tranh cát do Họa sĩ Thế Nhân vẽ trình diễn tác phẩm “Con Bướm”. Một tác phẫm trình diễn độc đáo và gây nhiều cảm giác tò mò cho người xem.

24/04/2018

DT 9

Họa sĩ Nguyễn Thế Nhân và bộ sưu tầm ảnh Nude

Họa sĩ Nguyễn Thế Nhân và bộ sưu tầm ảnh Nude , sưu tầm từ nhiều nguồn :

08/10/2012