Avatar Me Tôi

By:

Tháng bảy mùa Vu Lan, mùa báo hiếu các bậc sinh thành đến rồi, dẫu muôn triệu bông hồng, trăm ngàn lời cám ơn, chất chồng quà cáp… Cũng không báo đáp được những hy sinh mà cha mẹ dành cho chúng ta !


Comments are closed.