Avatar Bước qua mặc cảm

Vẽ tranh cát đề tài đồng tính nam

By:

Vẽ tranh cát đề tài đồng tính nam.

Con người sinh ra không phải ai cũng giống ai. Mỗi người có một hoàn cảnh riêng. Có người sinh ra tạo hóa đã vô tình cho họ những kiếm khuyết về thể chất về hình hài hay lệch lạc về giới tính,họ cũng ý thức được sự khác biệt và cũng mặc cảm với bản thân mình… Tâm sự của một người đồng tính.
Tác phẩm được sự hợp tác của Trung tâm Nâng cao Chất luợng Cuộc sống (Trung tâm LIFE) chi hội của Hội Khoa học Tâm lí và Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.
Kính mời quý vị xem Clip :


Comments are closed.