avatar

Tranh cát động mừng 100 năm Cement Holcim Việt Nam

By:

Tranh cát động mừng 100 năm Cement Holcim Việt Nam.

Holcim Việt Nam, thành viên của tập đoàn Holcim, là một trong những công ty cung cấp xi măng và bê tông thương phẩm hàng đầu tại miền nam Việt Nam.

 

 

Ngày 24/1/2012 Tại Kiên Giang công ty đã tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập , lễ  Tất Niên và Chào Năm Mới 2013. Với rất nhiều hoạt động văn hoá văn nghệ sôi nổi hướng tới cộng đồng .

Đại diện cty phát biểu

Đông đảo CBCNV của Cty và khách mời đến tham dự

Tranh cát động Thế Nhân cũng được mời tham dự nhân sự kiện này


Comments are closed.