Biển, nỗi nhớ và em

Tranh cát biển nỗi nhớ và em

By:

Tranh cát biển nỗi nhớ và em
Sáng tác của nhạc sỹ Phú Quang, với phần trình bày của NSUT Quang Lý. Tranh cát : họa sỹ Thế  Nhân


Comments are closed.