Câu chuyện tình yệu

Tranh cát Câu chuyện tình yêu

Tranh cát câu chuyện tình yêu
Có những con người, có những mối tình thật đẹp nhưng, thật buồn. Dù lìa xa, xong trong họ, hình ảnh người mình yêu mãi mãi khắc sâu trong tim.
Tôi đã nghe, tôi đã thấy một mối tình như thế …

 


Comments are closed.