tranh-cat-mandala_thenhan.net

Tranh cát: Mandala Saind Painting

By:

Tranh cát : Mandala Sand Painting

Mời các bạn xem Video clip Các nhà sư thực hiện tranh cát  (Mandala Sand Painting)

Dưới đây là Video clip các nhà sư Tây Tạng ở tu viện Drepung Loseling (Phái Mật Tông) thực hiện một bức tranh cát ( Mandala) cho mục đích chữa bệnh

thenhan.net


Comments are closed.