Ve Con cóc

Vẽ trình diễn Con cóc – Toad Drawing demonstration

By:

Vẽ trình diễn – Drawing demonstration – Họa sĩ Thế nhân vẽ trình diễn tác phẩm “Con cóc”

 


Comments are closed.