Ve Con cóc

Vẽ trình diễn “Con cóc” – “Toad” Drawing demonstration

By:

Họa sĩ Thế nhân vẽ trình diễn “Con cóc”  – “Toad” Drawing demonstration

 


Comments are closed.